Documentation management during Nuclear D&D in Barsebäck

Barsebäck is together with OKG first in Sweden to conduct the Nuclear Decommissioning and Dismantling (D&D). Solvina is glad to be engaged to help the organization with management of documentation to support safe decommissioning, to assure compliance with requirements and ultimately to apply for free release of the land and exemption from any remaining obligations linked to the nuclear license.

For more information about the decommissioning, visit https://www.uniper.energy/barseback/

By |2022-05-20T06:09:36+00:00May 20th, 2022|

Merry Christmas & a Happy New Year

2021 – året då begreppet ”det går när man måste” verkligen passade in! Vi anpassade oss både privat och på jobbet och vi hittade nya och riktigt bra sätt att arbeta och kommunicera på. När resandet och därmed möjligheterna att genomföra en del internationella uppdrag minskade satsade Solvina på att utveckla metoder och arbetssätt, tog fram digitala utbildningar och hade Teamsfika med egna På spåret-quiz!

Nu ser jag verkligen fram emot 2022. Vi ligger i framkant när det gäller utmaningarna på energiområdet och vi har fått många nya kunder som ser behovet av att se över sin förmåga att hantera ett alltmer instabilt elnät och ökade energipriser.

By |2022-01-14T03:04:58+00:00December 22nd, 2021|

Husum engagerar Solvina för verifiering av nätkoder & ö-driftfunktion

Solvina har fått förtroendet av Metsä Board Husum att genomföra verifierande simuleringar och prov av deras nya mottryckturbin enligt kraven i nätkoden RfG, (EU) 2016/631 och föreskriften EiFS2018:2, inför drifttagning. Dessutom har Metsä Board Husum valt att ta hjälp av Solvina med att optimera anläggningens förmåga att hantera ödrift, som ett sätt att att maximera anläggningens tålighet mot störningar i elnätet, t ex vid förebådande åska. Sedan 2016 och införandet av RfG tillämpas nätkoderna på alla typer av elproducerande anläggningar, även industrier med egen elproduktion. Industrin var tidigare undantagen.  Omfattande modellering, överensstämmelsesimuleringar och provning ska göras för att visa på uppfyllande av prestandakraven.

By |2022-01-14T03:02:41+00:00December 22nd, 2021|

Happy Diwali!

Solvina is celebrating Diwali with all our customers in India, and also having reached the milestone of 100 tested power generating units in India during the last year. The test activities have taken us all over the amazing country and an internal “power-tester competition” has started.

The test project is a part of Regulators and System Operators long term work of increasing reliability and stability of the Indian power grid. Another 100 tests are to be performed during the year to come.

Solvina wishes to thank POSOCO for coordination and all Generator Owners for the confidence in our services.

By |2021-11-05T14:13:05+00:00November 5th, 2021|

Course at Chalmers – A success!

In August Solvina gave the course Power System Stability at Chalmers University of Technology. We are happy and proud that the course turned out to be a hit for our participants from Sweden, Italy, Germany, Finland and Malaysia.

“Bengt was very clear during his lectures. He is extremely prepared on the topics he presented during the course. It was a pleasure to attend!” Thank you Pozzi Fabio, CESI, for that comment and thank you and all other participants for attending the course!

The Power System Stability course is aimed at grid operators, network & system planners from the transmission industry, and engineers and management in power generation industries.

By |2021-10-06T13:30:49+00:00October 6th, 2021|

Höstens kurs i reglerteknik

Snart ges återigen “Praktisk reglerteknik för processindustrin”. Vi har förstått att kursen i samarbetet med Dr. Krister Forsman upplevs som ett väloljat maskineri med högt tempo. I år tänkte vi utvärdera om tempot kan upplevas ännu mer behaglig utspritt på 3 och en halv dag istället för enbart 3. Just nu är det bara åtta platser kvar så gå in här och anmäl dig innan det är för sent!

 

By |2021-09-10T05:58:53+00:00September 10th, 2021|
Go to Top