Successful course in Power System Stability at Chalmers University of Technology

Solvina has just delivered another successful course in Power System Stability at Chalmers University of Technology with a diverse combination of participants from Europe and Asia both onsite and online from various TSOs, power generators and academia. The course bridges the gap between theoretical and practical concepts by combining lectures with lab demonstrations at Chalmers.

“All topics covered in the course were relevant and essential for myself to perform in my daily work.” – Lauri Kauppi, Wärtsilä.

“The content is rich in practical examples and measurements, which is a big plus for all of us who work in science and education. A special plus is that the material

By |2022-09-14T13:33:02+00:00September 14th, 2022|

Assure spare parts reuse before start of decommissioning.

One of the preparatory activities before starting full scale decommissioning at Ringhals Nuclear Power Plant is to take the opportunity to assure spare parts reuse. Equipment from units 1 and 2 are dismantled in a controlled manner and stored for future use primarily in units 3 and 4.

Solvina is happy to be engaged to perform coordination and preparation of documentation needed to dismantle equipment and to maintain plant documentation with sufficient detail.

By |2022-06-10T11:42:10+00:00June 10th, 2022|

Joakim Hiramsson – ny chef för affärsområde Dynamics & Control

Energiområdet är verkligen hett just nu och efterfrågan på våra tjänster från nätägare, elproducenter och energiintensiv industri förväntas öka eller bestå inom överskådlig tid. Solvina växer och har fullt upp både i Sverige och Indien. Vi förstärker därför vår ledningsgrupp i Sverige med Joakim Hiramsson som tillträder som chef för affärsområde Dynamics & Control.

–  Jag ser fram emot de kommande åren och alla de utmaningar energiomställningen innebär – Joakim blir en värdefull spelare i detta, säger Ulla-Karin Wendt VD för Solvina AB.

Joakim är civilingenjör inom elkraft, och började sin bana på Solvina som examensarbetare 2017. Han har därefter varit engagerad i ett flertal olika uppdrag både

By |2022-05-23T07:07:22+00:00May 23rd, 2022|

Documentation management during Nuclear D&D in Barsebäck

Barsebäck is together with OKG first in Sweden to conduct the Nuclear Decommissioning and Dismantling (D&D). Solvina is glad to be engaged to help the organization with management of documentation to support safe decommissioning, to assure compliance with requirements and ultimately to apply for free release of the land and exemption from any remaining obligations linked to the nuclear license.

For more information about the decommissioning, visit https://www.uniper.energy/barseback/

By |2022-05-20T06:09:36+00:00May 20th, 2022|

Merry Christmas & a Happy New Year

2021 – året då begreppet ”det går när man måste” verkligen passade in! Vi anpassade oss både privat och på jobbet och vi hittade nya och riktigt bra sätt att arbeta och kommunicera på. När resandet och därmed möjligheterna att genomföra en del internationella uppdrag minskade satsade Solvina på att utveckla metoder och arbetssätt, tog fram digitala utbildningar och hade Teamsfika med egna På spåret-quiz!

Nu ser jag verkligen fram emot 2022. Vi ligger i framkant när det gäller utmaningarna på energiområdet och vi har fått många nya kunder som ser behovet av att se över sin förmåga att hantera ett alltmer instabilt elnät och ökade energipriser.

By |2022-01-14T03:04:58+00:00December 22nd, 2021|

Husum engagerar Solvina för verifiering av nätkoder & ö-driftfunktion

Solvina har fått förtroendet av Metsä Board Husum att genomföra verifierande simuleringar och prov av deras nya mottryckturbin enligt kraven i nätkoden RfG, (EU) 2016/631 och föreskriften EiFS2018:2, inför drifttagning. Dessutom har Metsä Board Husum valt att ta hjälp av Solvina med att optimera anläggningens förmåga att hantera ödrift, som ett sätt att att maximera anläggningens tålighet mot störningar i elnätet, t ex vid förebådande åska. Sedan 2016 och införandet av RfG tillämpas nätkoderna på alla typer av elproducerande anläggningar, även industrier med egen elproduktion. Industrin var tidigare undantagen.  Omfattande modellering, överensstämmelsesimuleringar och provning ska göras för att visa på uppfyllande av prestandakraven.

By |2022-01-14T03:02:41+00:00December 22nd, 2021|
Go to Top