Charge23 – Programmet

Trender och teknik som skapar framtidens elsystem

Tomas Kåberger

Tomas Kåberger, född 1961 i Göteborg, är en svensk fysiker med industriellt och akademiskt engagemang inom energi och miljö. Han är professor vid Chalmers tekniska högskola, avdelningen för Fysisk resursteori. Kåberger har ofta figurerat i den aktuella debatten bland annat som generaldirektör för Energimyndigheten.

Svenska Kraftnät

Mikael Winai

Stödtjänster för att säkerställa systemstabiliteten

Mikael kommer att presentera hur behovet av stödtjänster förändras och vilka nya marknader som är på gång. Han kommer även att beskriva hur informationsutbytet med aktörer utvecklas och hur förkvalificeringen fungerar.

Sandra Brenner

Har vi elbrist i Sverige – eller är det en energikris i Europa?

Sandra kommer beskriva turbulensen på elmarknaden och orsaker till de höga elpriserna samt hur intäktspotentialen för stödtjänsterna kan uppskattas.

Mikael och Sandra är seniora analytiker på Balansmarknad på Svenska kraftnät och arbetar bl.a. med den nya nordiska balanseringsmodellen och marknaderna för stödtjänster.

Tekniska Verken, Linköping

Urban Ritzén

RfG i praktiken, ett vindkraftexempel

Urban Ritzén är projektledare och har ett långt förflutet inom elnätsverksamheten på Tekniska verken i Linköping. Urban kommer berätta om ett pågående vindkraftsprojekt där anslutningsprocessen drivits enligt RfG, och vilka erfarenheter som dragits kring de olika aktiviteterna, överensstämmelsearbetet och driftsmeddelanden.

Jönköping Energi

Svante Berglund och Stefan Aronsson

Så ökas både beredskapen och lönsamheten i kraftsystemet

På Jönköping energi leder Svante Berglund anläggningsprojekt inom kraftvärme, Stefan Aronsson arbetar med strategiska utvecklingsfrågor inom deras nät.

Svante och Stefan kommer tillsammans med Solvina att berätta om resan att utveckla ödriftförmåga i Jönköping och hur deltagandet i Svenska kraftnäts stödtjänster förberetts parallellt.

Formalia:

BEKRÄFTELSE
Inom en vecka efter anmälan sänds en bekräftelse till den mailadress du har angett. Deltagarantalet är begränsat och skulle seminariet vara fullt ställs du i kö.

BETALNING
Seminariet faktureras en månad innan start.

AVBOKNINGSVILLKOR
Kan du inte delta är du tillåten att föra över anmälan till en annan person vid samma företag utan avgift. Anmälan är bindande. Solvina förbehåller sig rätten att ställa in seminariet fram till 2 veckor innan bestämt datum. Samtliga anmälda kommer om det blir så informeras och Solvina ska inte hållas ansvarig för någon åverkan.

LOGI är inte inkluderat i avgiften, utan betalas på plats till Hotell The Weaver.

Göteborg, Sverige
24 – 25 maj 2023

Avgift: 10 000 SEK
Plats: Quality Hotel The Weaver, Mölndal.
Antal platser är begränsat till 50, anmälan emotses omgående dock senast 20 April.
Anmäl dig här!
Program
För mer information, vänligen kontakta:
Björn Mellgren
bjorn.mellgren@solvina.com
+46 (0)70-689 3480