Control Engineering – Tuning, control performance and optimization

Control Engineering – Advanced Process Control Analytics

Power Engineering – Power System Stability

Course: Control Engineering

Praktisk reglerteknik för processindustrin del 1

Kursen löper över tre dagar och riktar sig till process- och regleringenjörer som vill lära sig metoder för driftoptimering av processindustriella anläggningar med hjälp av reglerteknik. Syftet är att överbrygga klyftan mellan teoretisk och praktisk reglerteknik. Efter genomförd kurs kan deltagarna bland annat bestämma lämplig reglerstruktur för vanligt förekommande industriella processer, trimma PID-regulatorer för olika typer av tillämpningar samt felsöka reglerkretsar som självsvänger eller på andra sätt har otillfredsställande prestanda. Teorigenomgångar blandas med övningar baserade på fallstudier från verkliga anläggningar.

Krister Forsman har mer än 25 års praktisk erfarenhet av reglerteknik och industriell IT inom processindustrin, huvudsakligen från kemisk industri och pappers- och massatillverkning. Efter en Tekn Dr examen i reglerteori och tio år inom ABB-koncernen drev han ett eget konsultbolag under några år, innan han 2005 tog anställning på Perstorp-koncernen som Corporate Specialist Process Control. År 2012 tilldelades han Stora Automationspriset till Dag Björklöfs ära av Instrumenttekniska Föreningen.

Krister Forsmans bok Reglerteknik för Processindustrin (Studentlitteratur, 2005) ingår i kursavgiften och delas ut till alla deltagare tillsammans med tryckta kopior av de praktiska övningarna som finns i kursmaterialet.

I kursavgiften ingår även fyra timmars konsultation från Solvinas ingenjörer om ni har en utmaning i er anläggning som ni skulle vilja ha hjälp med. Vi kommer då till er anläggning och resonerar kring problemet tillsammans. Notera att konsultationstillfälle kan bokas till och med senast tre månader efter avslutad kurs och bokning därefter är ej möjlig.

Intresseanmälan