Är Du vår nya chef?

Är det Du som är Solvina AB:s nya chef för affärsområde Dynamics & Control?

Vår VD Ulla-Karin Wendt vill gärna att du kontaktar henne.

Ansök och läs mer om tjänsten här.

Recent news

Carrer vacancies

Contact

Emelie Gaveberg
+46 (0)31 709 63 06
work@solvina.com