Är Du vår nya chef?

Är det Du som är Solvina AB:s nya chef för affärsområde Dynamics & Control?

Vår VD Ulla-Karin Wendt vill gärna att du kontaktar henne.

Ansök och läs mer om tjänsten här.

Recent news