Att reglera elnätets frekvens med kraftvärmeverk, går det? Är det lönsamt för en anläggning?

Solvina presenterar sin studie “Kraftvärme för konkurrenskraftig produktion av reglerkraft” på Energiforsks konferens 3-4 december i Stockholm. På förmiddagen dag 2 håller tekn dr Veronica Olesen en presentation av resultaten, läs programmet här. Välkomna att ta del!

Fossilfri kraftvärme – javisst!” är slutkonferensen för Samverkansprogram för bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA.