Att reglera elnätets frekvens med kraftvärmeverk, går det?

Att reglera elnätets frekvens med kraftvärmeverk, går det? Är det lönsamt för en anläggning?

Solvina presenterar sin studie “Kraftvärme för konkurrenskraftig produktion av reglerkraft” på Energiforsks konferens 3-4 december i Stockholm. På förmiddagen dag 2 håller tekn dr Veronica Olesen en presentation av resultaten, läs programmet här. Välkomna att ta del!

Fossilfri kraftvärme – javisst!” är slutkonferensen för Samverkansprogram för bränslebaserad el- och värmeproduktion, SEBRA.

Recent news

Carrer vacancies

Contact

Emelie Gaveberg
+46 (0)31 709 63 06
work@solvina.com