Pågående arbete hos OKG

Projekt Puls infördes på Oskarshamn 3 år 2009 och innebar effekthöjning till 1450 MW. Vid införandet genomfördes simuleringsstudier för att verifiera att Oskarshamn 3 försörjs med hjälpkraft inom givna toleranser.

Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 kom Strålsäkerhetsmyndigheten med föreläggande om införande av oberoende härdkylning på de Svenska kärnkraftverken. Implementeringen av oberoende härdkylning på Oskarshamn 3 innebar förändringar i anläggningskonfigurationen, vilket krävde revidering av de tidigare genomförda simuleringsstudierna.

Solvina har under flera års tid arbetat med revidering av dessa simuleringsstudier. Arbetet pågår forfarande och sker i tätt samarbete med OKG där Solvina bidrar med djup kunskap om modellering och simulering av elkraftssytem inom energiintensiva anläggningar.

Recent news