Ramavtal Sinfra map managementtjänster

Solvinas tjänster inom elkraft, regler- och processteknik har sedan ett antal år kompletterats med managementtjänster inom verksamhetsutveckling och anläggningsförvaltning. Vi har länge sett behovet av managementkonsulter med en bakgrund och förståelse i tekniken och driften av komplexa anläggningar.

Nu kan vi erbjuda våra tjänster till ett stort antal nya och befintliga kunder genom ramavtal med Sinfra.

Sinfra representerar medlemmar i Sverige som bedriver fjärrvärme-, VA- och elverksamheter, och syftet med deras verksamhet är att förse medlemmarna med produkter och tjänster via ramavtal med leverantörer som är upphandlade utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Vi på Solvina ser fram emot att få bevisa oss som Sinfras leverantör!