Uppskattat genomförande av kursen Praktisk reglerteknik för processindustrin

Den 4-6 februari genomfördes Solvinas uppskattade kurs Praktisk Reglerteknik för Processindustrin med Krister Forsman. Vi är mycket glada över att så många delar vårt reglerteknikintresse, och här tar chansen att både förkovra sig och nätverka. Feedback från våra kursdeltagare är bl a ”Det är relevant för mitt dagliga arbete” och ”Mix av övningar och föreläsning – väl genomtänkta exempel.

Är du också intresserad av att gå den här kursen? Gör en intresseanmälan till , och läs mer om båda våra reglerteknikkurser på vår hemsida