Course: Advanced Process Control Analytics 

Praktisk reglerteknik för processindustrin del 2

Kursen löper över tre dagar och riktar sig till process-, automations- och regleringenjörer som vill lära metoder för felsökning och prestanda-övervakning av industriella processer med hjälp av reglerteknik och hur man kan övervaka processer för att förebygga onödiga driftstopp. Syftet är att tillfredsställa önskemål om fördjupade kunskaper i ämnet från processindustrin samt överbrygga klyftan mellan teoretisk och praktisk reglerteknik. Efter genomförd kurs kan deltagarna vad som bör ingå i specifikationer för prestanda, mäta reglerprestanda, praktiska metoder och källor för prestandaövervakning och nyttan med analys av händelseloggar. Teorigenomgångar blandas med övningar baserade på fallstudier från verkliga anläggningar.

Kursen planerar att under en eller två sessioner analysera riktiga processmässiga problem kopplat till reglerteknik i helklass. Därför kommer kursansvarig efterfråga riktiga problem som finns eller funnits i kursdeltagarnas anläggning. Ett urval av mest lämpliga problem kommer göras av kursansvarig i dialog med Krister och kursdeltagare.

Krister Forsman har 25 års praktisk erfarenhet av reglerteknik och industriell IT inom processindustrin, huvudsakligen från kemisk industri och pappers- och massatillverkning. Efter en Tekn Dr examen i reglerteori och tio år inom ABB-koncernen drev han ett eget konsultbolag under några år, innan han 2005 tog anställning på Perstorp-koncernen som Corporate Specialist Process Control. År 2012 tilldelades han Stora Automationspriset till Dag Björklöfs ära av Instrumenttekniska Föreningen.

I kursavgiften ingår fyra timmars konsultation från Solvinas ingenjörer om ni har en utmaning i er anläggning som ni skulle vilja ha hjälp med. Vi kommer då till er anläggning och resonerar kring problemet tillsammans. Notera att konsultationstillfälle kan bokas till och med senast tre månader efter avslutad kurs och bokning därefter är ej möjlig.

Intresseanmälan