Control Engineering – Tuning, control performance and optimization

Control Engineering – Troubleshooting and control performance measurement

Power Engineering – Power System Stability

Course: Troubleshooting and Control Performance Measurement

Praktisk reglerteknik för processindustrin

Kursen löper över tre dagar och riktar sig till process-, automations- och regleringenjörer som vill lära metoder för felsökning och prestandaövervakning av industriella processer med hjälp av reglerteknik och hur man kan övervaka processer för att förebygga onödiga driftstopp. Syftet är att tillfredsställa önskemål från processindustrin samt överbrygga klyftan mellan teoretisk och praktisk reglerteknik. Efter genomförd kurs kan deltagarna vad som bör ingå i prestandakriterier, mäta reglerprestanda, praktiska metoder för prestandaövervakning och nyttan med analys av händelseloggar. Teorigenomgångar blandas med övningar baserade på fallstudier från verkliga anläggningar.

Krister Forsman har 25 års praktisk erfarenhet av reglerteknik och industriell IT inom processindustrin, huvudsakligen från kemisk industri och pappers- och massatillverkning. Efter en Tekn Dr examen i reglerteori och tio år inom ABB-koncernen drev han ett eget konsultbolag under några år, innan han 2005 tog anställning på Perstorp-koncernen som Corporate Specialist Process Control. År 2012 tilldelades han Stora Automationspriset till Dag Björklöfs ära av Instrumenttekniska Föreningen.

I kursavgiften ingår fyra timmars konsultation från Solvinas ingenjörer om ni har en utmaning i er anläggning som ni skulle vilja ha hjälp med. Vi kommer då till er anläggning och resonerar kring problemet tillsammans. Notera att konsultationstillfälle kan bokas till och med senast tre månader efter avslutad kurs och bokning därefter är ej möjlig.

Planering av kursdatum påbörjas i början av 2023. Läs mer om kursen i vår kursfolder!

Intresseanmälan  Göteborg, Sverige
  Hör av er vid intresse

  Avgift: 22 000 SEK
  Läs mer om kursinnehåll här.
  För att anmäla intresse eller för att få mer information, vänligen kontakta:
  Eskil Svensson
  education@solvina.com
  +46 (0) 31 709 63 14
  To be sure to always get the latest invitations to our courses: Sign up for our newsletter!