Solvina news2021-04-13T17:48:23+00:00

Flexibel Elektrifiering

Solen skiner och vinden blåser ena stunden, i nästa lider vi av kapacitetsbrist. Med detta varierar elpriset kraftigt. En av Solvinas idéer för att bidra till ett hållbarare samhälle, utan stora risktaganden, är Flexibel Elektrifiering, FE. Varför FE: Elektrifieringen av industri kan påbörjas nu Bränslekostnader minskas direkt från installation Minskade koldioxidutsläpp direkt från installation Ett stabilare elnät på lång sikt För att ta nästa steg med idén söker nu Solvina en industripartner. Nyfiken? Läs mer i vår kontaktannons! Eller kontakta Eskil Svensson 031 709 63 14, eskil.svensson@solvina.com

By |May 5th, 2021|

Solvina at ESS

The research facility European Spallation Source (ESS) in Lund, Sweden, based on the soon-to-become most powerful neutron source in the world, has together with Solvina synthesized and aligned efficient ways of working via engineering project management and methodology handbooks. It’s been a great thrill for us at Solvina to take part of this exciting and challenging project.

By |April 28th, 2021|

Pågående arbete hos OKG

Projekt Puls infördes på Oskarshamn 3 år 2009 och innebar effekthöjning till 1450 MW. Vid införandet genomfördes simuleringsstudier för att verifiera att Oskarshamn 3 försörjs med hjälpkraft inom givna toleranser. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 kom Strålsäkerhetsmyndigheten med föreläggande om införande av oberoende härdkylning på de Svenska kärnkraftverken. Implementeringen av oberoende härdkylning på Oskarshamn 3 innebar förändringar i anläggningskonfigurationen, vilket krävde revidering av de tidigare genomförda simuleringsstudierna. Solvina har under flera års tid arbetat med revidering av dessa simuleringsstudier. Arbetet pågår forfarande och sker i tätt samarbete med OKG där Solvina bidrar med djup kunskap om modellering och simulering av elkraftssytem inom energiintensiva anläggningar.

By |April 20th, 2021|

Åtgärder efter Fukushima klara

I mars för 10 år sedan inträffade kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi, Japan. Som en följd av olyckan utökades kraven på de svenska kärnkraftverkens förmåga att hantera yttre störningar. Solvina har bistått Ringhals med specialiststöd vid införandet av oberoende härdnödkylning (OBH) på Ringhals reaktor 3 och 4 för att hantera de utökade kraven. Arbetet har innefattat regleranalys, processmodellering samt genomförande och utvärdering av driftsättningsprover. OBH har varit i drift sedan årsskiftet, och en ny milstolpe för Ringhals och Svensk kärnkraft har uppnåtts.

By |April 12th, 2021|

Test of India’s largest hydropower plant

Solvina team India has achieved another milestone in the Posoco testing program. Nathpa Jhakri Hydroelectric Station (NJHPS) of 1500 MW capacity, which is India’s largest hydropower plant, has now been tested. Rampur Hydro Power Station (HPS) of 412 MW, that is in cascade with Nathpa Jhakri, has also been tested. “The primary frequency response test was very interesting at both the hydro plants as we can observe the effect of water dynamics in Rampur HPS introduced due to sudden load changes at NJHPS.”, says Saurabh Tripathi, Solvina Engineer.

By |April 9th, 2021|

New course: ”Power System Stability”

In co-operation with Chalmers University of Technology, Solvina has developed an advanced course in Power System Stability to bridge the gap between theoretical and practical concepts by combining lectures with lab demonstrations. When? 23rd-27th August 2021. Read more about the course and sign up here.

By |March 12th, 2021|
Go to Top