Nätstabilitet utanför Ringhals – Energiforskutredning

Hur kan elnätet i närheten av Ringhals göras mer robust för att bättre klara av nedstängningen av block 1 och 2? Solvina har undersökt detta i ett projekt i samarbete med Energiforsk, och belyst ett antal områden där elnätet och dess drift kan förstärkas. Läs hela rapporten på Energiforsks hemsida. Uppdraget är en del av forskningsprogrammet GINO, vars syfte är att öka förståelsen för hur elnätet påverkar driften av kärnkraftverk.Solvina vill tacka Energiforsk för förtroendet att utföra detta projekt, ...