Åtgärder efter Fukushima klara

I mars för 10 år sedan inträffade kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi, Japan. Som en följd av olyckan utökades kraven på de svenska kärnkraftverkens förmåga att hantera yttre störningar.

Solvina har bistått Ringhals med specialiststöd vid införandet av oberoende härdnödkylning (OBH) på Ringhals reaktor 3 och 4 för att hantera de utökade kraven. Arbetet har innefattat regleranalys, processmodellering samt genomförande och utvärdering av driftsättningsprover. OBH har varit i drift sedan årsskiftet, och en ny milstolpe för Ringhals och Svensk kärnkraft har uppnåtts.